Forfatter, historiker, foredragsholder

Skurke og helte – Fem udskældte statsledere set i bagklogskabens klare lys

Lindhardt & Ringhof, København 2022, 344 sider, illustreret

Corfitz Ulfeldt, Peder Griffenfeld, J.F. Struensee, J.B.S. Estrup og Erik Scavenius har indskrevet sig i danmarkshistorien som nogle af de allerværste skurke. 

I denne bog ser jeg nærmere på disse fem danske statsmænd – og diskuterer, hvorfor de mon handlede, som de gjorde. Var de i virkelighedenrationelle og begavede mennesker, som stræbte efter at gøre det gode? Var de skurke eller helte?

På baggrund af den viden, vi har i dag, reflekteres over de domme, der blev fældet over dem i deres egen tid og af historikerne i tiden derefter. Kriterierne for en dårlig eller forræderisk statsleder har nemlig forandret sig over tid og afhænger i høj grad af beskueren. Ved at huske historierne om fem af de mest forkætrede danske statsledere, deres livshistorie og samtid, kan vi måske også lære lidt om vores egen tid – og om os selv.

“En af de ting, vi kan lære af historien, er, at uanset hvor sikre og opfyldt af viden og tro mennesker har været, er deres virkelighedsforståelse altid blevet forældet over tid. Det kan give anledning til, at vi forholder os lidt mere kritisk til vores egen virkelighedsforståelse og optræder lidt mindre skråsikre, når den bliver udsat for kritik, eller vi møder mennesker, som har helt andre holdninger og verdensbilleder, end vi selv har”. 

Bogen er udgivet på Lindhardt & Ringhof og kan købes på deres hjemmeside her.