Forfatter, historiker, foredragsholder

Har demokratiet en fremtid?

I de seneste år er der blevet snakket meget om, hvordan demokrati og ytringsfrihed er under angreb fra terrorister og andre udefra kommende kræfter.

I dette foredrag fortælles dels det vestlige demokratis historie og det problematiseres om det egentligt overhovedet er udefra faren kommer. Vi vil også snakke en del om andre demokratiformer – både det direkte demokrati og lodtrækningsdemokrati mv.

Foredraget er bygget på min bog “Nu vi taler om demokrati” fra 2018. Læs mere om den her.

Foredraget opremser en række trusler mod det repræsentative demokrati, som enten truer det eller allerede har svækket det i en grad, så det er svært at forestille sig en en genopretning.

Foredraget er stærkt polemisk og forfægter det synspunkt, at hvis vi ikke indser, at demokrati ikke er gratis – det kræver også ofre – så vil vores demokrati degenerere til en totalitær demokratisme, der ikke er et hak bedre end de regimer, som vi med kors og dannebrog i hånden bekæmper over resten af verden.